سالگرد درگذشت مرحوم حاج سيّد جواد حيدرى در مسجد برخوردار یزد

مراسم پنجمین سالگرد درگذشت عالم ربّانی مرحوم حاج سيّد جواد حيدرى در مسجد برخوردار یزد