بازدید دکتر مهری و دکتر دهقانی از واحد صنعتی یکتا گرانول میبد

بازدید دکتر مهری مدیر عامل بانک صنعت و معدن کشور و دکتر دهقانی نماینده تفت و میبد از واحد صنعتی یکتا گرانول میبد (۱۳/تیر/۹۸)
در جلسه ای که فرماندار و تعدادی از صاحبان صنایع میبد هم شرکت داشتند مشکل تسهیلات واحدهای تولیدی و صنعتی پیگیری شد و دستورات لازم جهت مرتفع شدن آنها صادر گردید.