دیدارهای مردمی دکتر دهقانی در شهرستان تفت

دیدارهای مردمی دکتر دهقانی در شهرستان تفت (۱۲/تیر/۹۸)