دیدار دهیار و شورای اسلامی روستای اردان شهرستان تفت با دکتر دهقانی

دیدار دهیار و شورای اسلامی روستای اردان شهرستان تفت با دکتر دهقانی (۱۲/تیر/۹۸)