نشست دکتر دهقانی با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفت

نشست دکتر دهقانی با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفت (۱۲/تیر/۹۸)

در این نشست نماینده تفت و میبد طی تماسی تلفنی با معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هماهنگی لازم برای دیدار با وی در روز شنبه به همراه مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های تفت و میبد را انجام داد تا دستور مساعد جهت رفع مشکلات گرفته شود.