مراسم یادبود شادروان محمدصالح بقایی بارجینی از طرف دکتر دهقانی

مراسم یادبود شادروان محمدصالح بقایی بارجینی از طرف دکتر دهقانی با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استان و شهرستان در حسینیه چهارده معصوم علیه السلام فیروزآباد برگزار شد(18/خرداد/98)