سی امین سالگرد عروج ملکوتی امام خمینی (ره) گرامی باد

سی امین سالگرد عروج ملکوتی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره) گرامی باد.