تاکید دکتر دهقانی در نشست مجمع نمایندگان استان با شورای معادن

تاکید موکد دکتر دهقانی، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد بر اخذ هر چه سریع‌تر عوارض یک درصد فروش معادن جهت جبران خسارت های وارد شده به زیرساخت های استان در نشست مجمع نمایندگان استان با شورای معادن (۱۱/خرداد/۹۸)