نشست دکتر دهقانی با شورای روستای حجت آباد شهرستان تفت

نشست دکتر دهقانی با شورای روستای حجت آباد شهرستان تفت (۱۰/خرداد/۹۸)