دیدار مردمی دکتر دهقانی در شهرستان تفت

دیدار مردمی دکتر دهقانی در شهرستان تفت (۱۰/خرداد/۹۸)