دیدار نماینده مردم تفت و میبد با مهندس تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

پیگیری مشکلات و درخواست های سینماهای تفت و میبددر دیدار نماینده مردم تفت و میبد با مهندس تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی (5/شهریور/97)