ملاقات دکتر دهقانی با مدیر عامل بانک ملی و مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور

ملاقات دکتر دهقانی با دکتر حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ودکتر مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور جهت پیگیری مشکلات صاحبان صنایع تفت و میبد(5/شهریور/97)