دکتر دهقانی،آیت الله ناصری،حجه الاسلام غفوری و دکتر دارابی در مراسم نخل برداری عصر عاشورا

دکتر دهقانی،آیت الله ناصری،حجه الاسلام غفوری و دکتر دارابی در مراسم نخل برداری عصر عاشورا در حسینیه امام خمینی (ره) تفت

(9/مهر/96)