نشست دکتر دهقانی با شورای روستای کهدوئیه شهرستان تفت

نشست دکتر دهقانی با شورای روستای کهدوئیه شهرستان تفت (۲۴/مرداد/۹۷)