پیگیری مشکلات ساکنان مجتمع ۱۲۸ واحدی مسکن مهر شهر تفت

پیگیری مشکلات ساکنان مجتمع ۱۲۸ واحدی مسکن مهر شهر تفت (مجتمع مسکونی افرا) (۲۴/مرداد/۹۷)