بازدید دکتر دهقانی از گلخانه گل رز محله گرمسیر شهر تفت

بازدید دکتر دهقانی از گلخانه گل رز محله گرمسیر شهر تفت و بررسی مشکلات آن (۲۴/مرداد/۹۷)