بازدید دکتر دهقانی از چاه آب محله گرمسیر شهر تفت

بازدید دکتر دهقانی از چاه آب محله گرمسیر شهر تفت و پیگیری مشکلات کشاورزان (۲۴/مرداد/۹۷)