گزارش تصویری صدای میبد از حضور پرشور 84 درصدی مردم در انتخابات

به گزارش صدای میبد: ساعت ۷ صبح است و امروز ۷ اسفند.